Ngayon at Kailanman

There was a time when song lyrics were very poetic. I especially like the songs written by George Canseco, Willy Cruz, and Rey Valera. The love they wrote of was true and pure and beautiful. Of all the songs I’ve heard, my all-time favorite has got to be “Ngayon at Kailanman”, written by George Canseco and sung by Basil Valdez.

Ngayon at kailanman
Sumpa ko’y iibigin ka
Ngayon at kailanman
Hindi ka na mag-iisa
Ngayon at kailanman
Sa hirap o ginhawa pa
Asahan may kasama ka, sinta
Naroroon ako t’wina
Maaasahan mo t’wina
Ngayon at kailanman

Dahil kaya sa ‘yo
Na maitadhanang ako’y isilang sa mundo
Upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo
Upang ngayon at kailanman
Ikaw ay mapaglingkuran, hirang
Bakit labis kitang mahal
Pangalawa sa Maykapal
Higit sa ‘king buhay

REFRAIN:
Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa ‘yo, liyag
Lalong tumatamis, tumitingkad
Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon
Na daig ng bawat bukas

Malilimot ka lang
Kapag ang araw at bituin ay di na matanaw
Kapag tumigil ang daigdig at di na gumalaw
Subalit isang araw pa matapos ang mundo’y nagunaw na
Hanggang doon magwawakas
Pag-ibig kong sadyang wagas
Ngayon at kailanman

REFRAIN:
Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa ‘yo liyag
Lalong tumatamis, tumitingkad
Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon
Na daig ng bawat bukas

Labis kitang mahal (ngayon at kailanman)

Tangi sa maykapal (ngayon at kailanman)
Ngayon at kailanman.

Here is the English translation. It doesn’t do justice to the original, though.

Now and Forever
I promise to love you
Now and Forever
You will never be alone
Now and Forever
In difficult times or in comfort
Have faith, you will never be alone, darling
 I will be there, always
You can depend on me, always
Now and Forever

Might you be the reason, that I was fated
To be born into this world?
So that everyday, I can be with you
So that now and forever
I can serve you, my chosen one?
Why do I love you so much?
Next to God,
More than my life

[Refrain]

With every day, my love for you, sweetheart
Grows even sweeter, brighter
Each present is always better than each yesterday
And each tomorrow is even better than today

I can only forget you
If the sun and the stars can no longer be seen,
If the world stops turning, and doesn’t move anymore,
But only a day after the world ends
Only until then will my pure love end

Now and Forever

[Refrain]

I love you so much (now and forever)
Next only to God (now and forever)
Now and forever.

The song is better heard, though. Here it is, as sung by Basil Valdez.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s